Начало Дейности Стандартизация

Стандартизация

Хармонизираните стандарти като елемнт от законодателна рамка на Европейския съюз
Стандартите се използват в подкрепа на законодателството за описване на технически детайли, които са твърде сложни, за да бъдат включени в закона или често трябва да бъдат преразглеждани