Начало Дейности Околна среда

Околна среда

Ресурсната ефективност означава използването на ограничените ресурси на Земята по устойчив начин, като същевременно се намалява до минимум въздействието върху околната среда.
По данни на Евростат, отпадъците от електрическото и електронно оборудване са най-бързо растящият поток от масово разпространените отпадъци, нарастващ с 3-5 % годишно.
Директивата RoHS ограничава (с изключения) използването на опасни материали в производството на различни видове електронно и електрическо оборудване