Начало Дейности Безопасност на продуктите

Безопасност на продуктите

ДИРЕКТИВА 2014/53/ЕС Директивата за радио съоръжения (RED) заменя съществуваща Директива радио и телекомуникационно терминално оборудване (R&TTE1999/5/ЕО). Ефекта от тази промяна е, че RED става по-важна от предишната R&TTED. С превръщането на "Интернет на нещата" от високопарна фраза в реалност. Очаква се все повече и повече продукти да имат радио функционалност.
RED guide