Начало Дейности Енергийна политика и енергийна ефективност

Енергийна политика и енергийна ефективност

Енергийна политика, Екодизайн, Етикети за енергийна ефективност, Интелигентни/свързани уреди
Производителите на домакинските уреди активно съдействат за осъществяването на енергийната политика на Европейския съюз чрез дизайна и производството на енергийно- ефективни уреди.
За сега директивата за екодизайн регламентира ефективното използване на енергията по време на експлоатацията на уредите.
На пазара вече се предлагат уреди с възможност за свързване с интернет и които потребителя може да наблюдава и управлява през някакво мобилно устройство, напр. телефон.