Начало За нас Управление

Управление

СЕСЕД България е националното сдружение на производителите на домакински уреди в България. Негови органи са:

  • Общото събрание, което е върховен орган на организацията. В него са представени всички членове на организацията и те имат равен глас.
  • Управителен съвет, чиито основни функции са да представлява сдружението и да организира дейността му съгласно решенията на Общото събрание.

Оперативната дейност на сдружението се осъществява от Генералния секретар.

 

Членове на Управителния съвет:

Асен Георгиев (председател)

Ивайло Грозданов

Йонка Велковска

 

Генерален секретар: Габриела Чифличка

 

Корпоративна отговорност

СЕСЕД България и нейните членове се ръководят от принципите на партньорство и взаимна изгода при изграждането и  осъществяването на контактите си с държавните и общински органи, представителите на бизнеса, нестопанския сектор и потребителите.

Всички срещи на органите за управление на Асоциацията се провеждат при пълно спазване на Етичния кодекс и Правилатата за спазване на изискванията на законодателството за защита на конкуренцията.