Безопасност

Всички домакински електроуреди на пазара трябва да бъдат безопасни. Удостоверява с маркировката СЕ.

2017-06-08
Тук може да намерите някои указания как да използвате вашия уред ефективно и екологично.
2017-09-16
Следването на тези съвети ще гарантира, че поддържате вашия продукт в чудесно състояние и осигурява дългия им живот
2016-04-29
2016-05-19