Начало Новини и събития

Новини и събития

2016-11-11
Насищането на горните класове за енегрийна ефективност на част от групите уреди налага ревизия на рамковата директива и регламентите за енергийно етикетиране на съответните продуктови групи
2016-11-03
Гарантиране на безопасна работа с диизоцианати
2016-11-03
Помогнете на Европейската промишленост продължи да расте в рамките на Европийската продуктова политика да допринесе за постигане на енергийните цели на ЕС чрез разработване на енергийно ефективни продукти без това да застрашава иновациите и конкуренцията
2016-10-19
От 1 януари 2018 г влизат в сила изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1188 НА КОМИСИЯТА от 28 април 2015 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници
2016-09-30
Кръговата икономика на Европа - жизненоважната роля на хармонизираните стандарти
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >