Начало Новини и събития

Новини и събития

2017-01-10
Докладът "Домакински уреди, Европа 2015-2016" показва стойностите, които секторът носи на европейците
2017-01-05
ДИРЕКТИВА 2014/53/ЕС Директивата за радио съоръжения заменя съществуваща Директива радио и телекомуникационно терминално оборудване (R&TTE1999/5/ЕО). Ефекта от тази промяна е, че RED става по-важна от предишната R&TTED. С превръщането на "Интернет на нещата" от високопарна фраза в реалност. Очаква се все повече и повече продукти да имат радио функционалност.
2016-12-28
DG ENVI публикува проект на регламента за създаване на обща методология за изчисляване на теглото на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) пуснати на националния пазар във всяка държава-членка и обща методология за изчисляване на количеството на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), генерирани като тегло във всяка държава-членка.
2016-12-19
Започна обсъждане за промяна на Коефициента за първична енергия (PEF)
2016-12-12
Генералният директор на CECED Паоло Фалчиони: "Ние сме щастливи да видим, че Комисията поставя потребителите в основата на енергийна си политика и им предлага справедлива сделка."
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >