Начало Новини и събития

Новини и събития

2018-04-28
2018-04-18
Всички търговски субекти, които обработват ОЕЕО, следва да докладват по същия начин като производителите и стандартите за третиране на ОЕЕО следва да бъдат задължителни за всички
2018-04-12
Нова икономика, нови модели за управление и нови бизнес процеси: как те биха могли да окажат въздействие върху икономическото и социалното развитие в района на Северното измерение?
2018-04-06
Дебат за стратегията на ЕС за индустриална политика за конкурентоспособност, растеж и иновации
2018-04-04
Smart уреди с възможност за свързване с интернет влизат нашите домове, движат живота ни към все по-голяма свързаност
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >