Начало Дейности Търговска политика Стандартизирана информация за продуктите

Стандартизирана информация за продуктите

Интернет и бързото развитие на електронната комуникация коренно променят предлагането,  закупуването и продажбата на продукти и услуги. Интернет е двигател на растежа на електронния бизнес и предизвиква всички участници във веригата за доставки да адаптират своите начини на търговия. За да отговори на това развитие, търговията изисква все повече и повече информация в електронен формат, което ще позволи значителни икономии в сравнение с традиционните канали.

Асоциацията на Европейските производители на домакински уреди CECED стартира инициативата “PI-project” / „π-project“ за въвеждане на стандартна структура на информацията за продуктите. Тази „PI-сертифицирана“ информация ще помогне търговците да се възползват напълно от електронна комуникация и обработка на данни.

Целите на инициативата за PI-сертифицирана информация са:

 • Установяване на общ европейски стандарт, интегриран с търговците;
 • Осигуряване на общ подход към информацията за продуктите в рамките на индустрията;
 • По-добра възможност за диференциране на продукти, марки и производители;
 • Подобрен достъп на потребителите до пълната информация за продукта;
 • По-добре информирани потребители при избора на продукт;
 • Повишаване удовлетвореността на потребителите;
 • Потенциал за увеличаване на търговията.

Общия европейски стандарт ще създаде редица предимства за производителите, търговците и потребителите.

Производителите:

 • Европейски стандарт, интегриран с големите търговци и общ подход към информацията за продукта;
 • „PI-съвместимата“ информация ще има обща структура, която може да бъде предоставена на всички търговски партньори в най-често използваните формати (ascii, txt, csv и html);
 • Намаляване на разходите за обработка и транзакции;
 • Управление и направляване на комуникационния поток към търговските партньори;
 • По-добри възможности за диференциране;
 • „PI-съвместимата“ информацията ще е актуализирана с действащото законодателство (например относно енергийните етикети и еко-дизайн);
 • По-добре информирани потребители.

Търговците:

 • „PI-съвместимата“ информация ще има обща структура;
 • Бърз и ясен обзор на основните характеристики на продукта, както и достъп до подробна информация, необходима за продажбите на продукта;
 • Актуални данни, бърз и лесен достъп до най-новата информация за продукта по електронен път;
 • Информация за продукта в електронен формат улеснява редица приложения като каталози, интернет страници, павилионни решения и информационни терминали;
 • По-ниски разходи, по-малко ръчна обработка на данните;
 • Безплатна информацията за продукта;

Потребителите:

 • Бърз и ясен поглед както за основните характеристики на продукта, така и подробна и актуална информация. Това ще даде възможност за сравнение на продуктите и информирано решение за купуване на даден продукт, дори и ако тази информация се предоставя от различни търговци и производители.

 

Повече информация можете да намерите на сайта на инициативата http://www.picertified.com/.