Начало Дейности Търговска политика Живот и здравина на уредите

Живот и здравина на уредите

Живот и здравина на уредите

Електродомакинските уреди, както всяко нещо имат определена продължителност на живота. Отначало са нови, понякога страдат от „детски болести“, следва продължителен период, в който ни служат безотказно, с остаряването започват да се повреждат по-често и накрая ги заменяме с нови.

Потребителите / клиентите искат по възможност евтин, дълготраен, здрав уред.

Живота на уредите статистически се описва с т.нар. „крива на ваната“.В началото се проявяват повредите, свързани с дефекти от производството („детски болести“). Именно този вид повреди покрива гаранцията. Следва продължителен период на сравнително безотказна работа, („зрялост“), след котето с износването повредите зачестяват и настъпва края на живота. Важен елемент е възможността за ремонт (ремонтопригодносотта): възможност за разглобяване/демонтаж и подмяна на отделни части, възможността да се доставят резервни части и не на последно място цената на този ремонт. Ако по някоя от изброените причини уреда не се ремонтира, живота му приключва с първата повреда.

Не бива да забравяме, че цената (производствените разходи) много силно зависят от качеството, по-добрия (в частност по-здравия и траен) уред струва и по-скъпо.

За извършването на ремонтни работи е необходим персонал висока квалификация, като същевременно в съвременното масово производство в следствие на механизация, автоматизация, роботизация и организация тези изисквания не са така високи. Дългосрочното поддържането на наличности от резервни части също е свързано с немалко разходи. В следствие за много производители, особено на висококачествени уреди с малък процент дефекти и по-изгодно да заменят повредения в гаранционния срок уред, вместо да го ремонтира.

Практиката показва, че живота на продукта определя не производителя, а ползвателя.

Причините за замяна са по-добра функционалност или ефективност (нов, модерен продукт), по-висока надеждност (налагат се ремонти) или стария е станал негоден (не подлежи на ремонт или ремонта е много скъп). Наблюдава се съкращаване на времето за първа употреба. Средния живот (функционален, първа употреба) на големи уреди в Германия между 2004 и 2012/13 г намалява от 14,1 на 13 години При това една трета от подменените електродомакински уреди все още са изправни (функционално годни).

Безспорно е, че живота на уредите е планируема величина. Технически е възможно да се постигне много дълъг живот при висока безотказност, но това не е икономически обосновано. В реда на нещата е чрез избора на материали, комопненти, технология на производство и методи на контрол производителите да съобразяват производството си с очакванията на целевата група клиенти. Старите уреди могат да се ползват ако функционират, но качествата им за ефективно използване на електроенергия, вода, препарати и оптимална обработка са ограничени (функционално остаряване).

Това няма нищо общо с т.нар. „планирано остаряване“, т.е вграждане  на компоненти и/или алгоритми, водещи до принудителен отказ след определено време или брой цикли Предпоставка за това обикновено е олигополен пазар. Пазара на домакински електроуреди е силно конкурентен и такава практика много бързо ще бъде наказана от клиентите. Въпреки, че няма открити доказателства, такова твърдение не може да бъде отхвърлено.

Трябва да бъде намерен деликатен баланс между инициативите за дълготрайността на продуктите в употреба и бързата иновация, която изважда на пазара по-добри и по-ефективни продукти. Често параметрите са противоречиви. Например удължаването на живота значи по-малко отпадък (но да не забравяме и подобреното рециклиране) но и по-ниска енергийна и ресурсна ефективност; цените на ремонтите и цените на новите уреди; широк достъп до резервни части и документация, но и гарантиране на безопасност.