Начало Дейности Потребители Отношения с потребителите

Отношения с потребителите

Добрите отношения се изграждат чрез пускането на пазара на продукти с високо качество и безопасност, дълъг живот, нови функционалноси и иновативни решения и продходи, осигуряването на качествен следпродажбе сервиз.

Продуктите ни са висока енергийна ефективност, чрез която осигуряват възможности на потребителите да намалят разходитена домакинставата си чрез спестяване на електрически ток и вода.