Ръководство за RED

На 19.05.2017 г ЕК публикува ръковдоство към Директивата за радио съоръжения (RED). Ръковоството (RED guide) може да намерите тук>>.

Информация във връзка с директивата можете да намерите тук>>.