Интелигентни/свързани уреди

Smart (интелигентни,умни) уреди и мрежи Навлизането на възобновяемите енергийни източници и нуждата от ефективно използване на енергията изискват електрическите мрежи, производството и разпространението на електрическата енергия да бъдат много по-интелигентно (smart) управлявани. Това става възможно и благодарение на интелигентни измервателни уреди, комуникационните технологии и не на последно място интелигентни консуматори на енергия, каквито са домакинските уреди. Все още няма точна дефиниция какво е смарт уред. На пазара вече се предлагат уреди с възможност за свързване с интернет и които потребителя може да наблюдава и управлява през някакво мобилно устройство, напр. телефон. Това дава възможност на собственика на такъв уред да намали до известна степен консумацията на енергия. Ако семейството замине за няколко дни или седмица и искаме като се приберем жилището да е топло и в бойлера да има достатъчно топла вода, няма да е нужно да ги оставяме включени за цялото време, през което отсъстване от дома и да трупаме загуби на скъпа енергия. Достатъчно ще е ден преди да се приберем да ги включим с мобилния телефон. Възможностите (все още в развитие) са много по-големи. Част от домакинските уреди с голяма маса (пералня, сушилня, миялна машина, бойлер) са акумулатори на топлина и/или включването им може да бъде до известна степен отлагано във времето. Ако управлението на уреда става от доставчика на енергия това ще му даде възможност по-добре да балансира мрежата и да включи повече консуматори при по-ниско натоварване и по ниски цени на енергията. Следващата степен на „умност” е между уреда и мрежата има двустранна комуникация, напр. уреда изпраща предварително информация кога ще „иска” да бъде включен и мрежата ще може да прогнозира бъдещото натоварване. Предстоящата работа е в по-голяма степен в развитието на електроснабдителните мрежи. Необходима е и специфична нормативна база, регулираща отношенията между доставчиците и на енергия и техните клиенти. След като вече са създали възможност за управление през интернет задачата на производителите на домакински уреди е сравнително лесна: малки изменения в хардуера и по-големи във фърмуера на уредите, с което ще се даде възможност за комуникация (едно или двустранна) през интернет не само със собственика, а и с управляващото мрежата трето лице.