Етикети за енергийна ефективност

Асоциация СЕСЕД България проведе съвместно с Прагматика национално маркетингово проучване
СЕСЕД България организира информационна кампания за енергийно ефективните уреди
Рамката за етикиране за енергийна ефективност на домакинските електроуреди е определена в „ДИРЕКТИВА 2010/30/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 2010 година относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите“
Промяната на скалата на енергийния етикет чрез въвеждането на унифицирана скала от А до G
През юли 2017 Комисията публикува нов Регламент за енергийното етикетиране, който постепенно ...