Начало За нас Нормативни документи на СЕСЕД България

Нормативни документи на СЕСЕД България

Организацията и нейните членове извършват своята дейност при пълно зачитане на изискванията на законодателството за защита на конкуренцията. На този ангажимент ние гледаме с изключителна сериозност и затова сме създали Етичен кодекс и Правила за срещите си, с които Асоциацията и нейните членове се задължават да спазват на изискванията на антитръстовото законодателство.
2016-05-07
2016-12-06
СЕСЕД България, наричана в настоящите правила за краткост „Асоциацията“, се задължава да спазва стриктно правилата на действащото европейско и българско законодателство за защита на конкуренцията
2016-12-06
CECED Bulgaria Association hereinafter referred to as “CECED Bulgaria” or “the Association” shall ensure a strict compliance with the rules of both European Union’s and Bulgaria’s competition protection law