Добре дошли в СЕСЕД България

Сдружение на производителите на електродомакински уреди


Ние сме нестопанска организация с мисия да съдействаме активно за устойчивото развитие и конкуретноспособността на сектора на електродомакинските уреди като представляваме интересите на бранша, участваме в изтговянето на нормативни актове, популяризираме важните за отрасъла теми. Нашите членове са част от голямото семейство на еврпоейските производители на висококачестванени, безопасни, ефективни и екологични домакински уреди.

Важни за нас са и отношенията с потребителите. Произвежданите от нашите членове изделия работят ежеднево във всяко домакинство. Наша първостпеннна задача е да дадем възможност на потребителите да направят информиран избор като им осигуряваме адекватна и актуална информация.


Последни новини

2018-03-22
В средата на март ЕК организира консултативен форум с всички заинтересовани страни във връзка с базата данни EPREL
2018-03-15
Сане Госенс, мениджър по Умно (smart) живеене & Политиката за конкурентоспособност обяснява взаимовръзката между интелигентните уреди и кръговата икономика.
2018-03-08
След 60 годишнината си CECED Европа разкрива нова самоличност