Добре дошли в СЕСЕД България

Сдружение на производителите на електродомакински уреди


Ние сме нестопанска организация с мисия да съдействаме активно за устойчивото развитие и конкуретноспособността на сектора на електродомакинските уреди като представляваме интересите на бранша, участваме в изтговянето на нормативни актове, популяризираме важните за отрасъла теми. Нашите членове са част от голямото семейство на еврпоейските производители на висококачестванени, безопасни, ефективни и екологични домакински уреди.

Важни за нас са и отношенията с потребителите. Произвежданите от нашите членове изделия работят ежеднево във всяко домакинство. Наша първостпеннна задача е да дадем възможност на потребителите да направят информиран избор като им осигуряваме адекватна и актуална информация.


Последни новини

2018-04-28
2018-04-18
Всички търговски субекти, които обработват ОЕЕО, следва да докладват по същия начин като производителите и стандартите за третиране на ОЕЕО следва да бъдат задължителни за всички
2018-04-12
Нова икономика, нови модели за управление и нови бизнес процеси: как те биха могли да окажат въздействие върху икономическото и социалното развитие в района на Северното измерение?