Добре дошли в СЕСЕД България

Сдружение на производителите на електродомакински уреди


Ние сме нестопанска организация с мисия да съдействаме активно за устойчивото развитие и конкуретноспособността на сектора на електродомакинските уреди като представляваме интересите на бранша, участваме в изтговянето на нормативни актове, популяризираме важните за отрасъла теми. Нашите членове са част от голямото семейство на еврпоейските производители на висококачестванени, безопасни, ефективни и екологични домакински уреди.

Важни за нас са и отношенията с потребителите. Произвежданите от нашите членове изделия работят ежеднево във всяко домакинство. Наша първостпеннна задача е да дадем възможност на потребителите да направят информиран избор като им осигуряваме адекватна и актуална информация.


Последни новини

2018-01-11
2018-01-03
В наскоро публикувания проект за регламент за надзор на пазара се признава значението на органите за надзор на пазара и нуждата на държавите от ЕС ...
2017-12-27
Преди десет месеца асоциациите, представляващи основните европейски и международни производители и доставчици на услуги се обединиха, за да обменят информация, да споделят прозрения и да координират позициите си по Brexit.